vrahkom
Днес живеейки в свят на изкуствен интелект и хаотично ежедневие, ако обърнем поглед към душевните ни страсти и копнежи, тогава неминуемо ще потърсим смисъла в живота си.

Частици, които Твореца ни е оставил да открием, вървейки по пътеката на живота си – щастие, мир, равновесие, любов, вяра, смирение, благодарност…

Хармония